Kazakistan beton yol projesi

09 Haziran 2014 Pazartesi - 10:15
Kategori: Haber

PAYLAŞ

Doğuş İnşaat ve Gülsan ortaklığı ile Kazakistan’da gerçekleştirilecek olan beton yol projesi ile ilgili yapılan sunum oldukça dikkat çekti
Doğuş İnşaat ve Gülsan ortaklığı ile Kazakistan’da gerçekleştirilecek olan beton yol projesi ile ilgili yapılan sunum oldukça dikkat çekti

17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Beton Ankara Fuarı’nda, Beton Yol Seminerleri de düzenlendi. Doğuş İnşaat ve Gülsan ortaklığı ile Kazakistan’da gerçekleştirilecek olan beton yol projesi ile ilgili yapılan sunum oldukça dikkat çekti. Doğuş İnşaat – Gülsan Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi Meko Akova ve projenin uygulayıcı firması olan İntepe Grup İnşaat Genel Müdürü Şahin İntepe tarafından yapılan sunumu olduğu gibi yayınlıyoruz.

Kazakistan’da Doğuş Gülsan ortak girişimi olarak yapımını üstlendiğimiz beton yol projesi Dünya Bankası kredili olarak ihale edilen Almati – Ust - Kamenogorsk yolu km 24.1’den Almati – Kokpek – Chundzha – Koktal - Horgos yolu km 126 ya kadar olan kısımdaki 112 km’lik iki lottur.

yol haritası
Proje güzergahını gösteren harita.

 Proje kapsamı yol Çin‘i batıya bağlayan önemli bir güzergâhtır. Yol gidiş geliş çift şerit olarak projelendirilmiştir. Bu şekilde beton dökümü 9,25 m eninde tek seferde yapılacak. Bu daha sonra 2 adet 3,75m yol şeridi ve 0,75 m dış banket başlangıcı ve 1,00 m orta refüj bağlantısı olarak şerit çizgileri ile bölünecektir. Aynı şekilde diğer yönde de 9,25 eninde dökülerek gidiş geliş teşkil edilecektir. 2007 yılında projelendirilen yolun üst yapısı 25 yıllık trafik değerleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. 4. kategori iklim değerleri içerisinde yapılan yol için yıllık trafik artışı 6% olarak düşünülmüştür. Proje bölgesinin don kalınlığı 1.2 m ortalama yer altı su seviyesi 2 m olarak belirtilmiştir. Trafik yoğunluğuna göre yol tipi 1B olarak seçilmiştir.

Aşağıda proje hesabında 20 yıllık perspektif için kullanılan trafik yoğunlukları verilmiştir.

 • Km 0+00- km 5+00 arası - 31573 araç / gün

 • km 5+00- km 95+00 arası - 19941 araç / gün

 • Km 95+00 - km 112+00 arası - 38986 araç / gün

Hesaplara göre enine derzlerde yük transferi için 27.5cm aralıklar ile D=25mm 50cm boyunda dowel bar ve boyuna derzlerde 1metre aralıklar ile D=20mm 80cm boyunda nervürlü tiebar kullanılacaktır.

beton yol
Yol betonu dökümünde kayar kalıplı beton finişerleri kullanılmakta.

İşverence Kazakistan’da TOO KAZNIIPI KAZTRANS proje enstitüsüne yaptırılan projelendirmede beton kalınlığı 25 cm olarak bulunmuştur. Uygulama şekli olarak 12 cm üst ve 13 cm alt tabaka olarak iki kademede aynı zamanda dökülmesi ve birlikte sıkıştırılması planlanmıştır. Üst ve alt kademe kaplamada kullanılacak beton tipi ve karekteristikleri aynı seçilmiştir. Proje kapsamındaki asfalt kaplamalarla birleşim yerlerinde ve köprü ve üst geçit yaklaşımlarında son 5 m’lik kısımlarda beton kalınlığı termal hareketleri önlemek için 50 cm ye çıkarılmıştır. Uygulama tekniği olarak aynı teknik özellikteki betonun iki kademede dökülmesinin teknik zorluğu ve yaratacağı kalite kaybı nedeniyle 25 cm olarak tek kademede dökülecek şekilde ekipman kullanılarak uygulama yapılacaktır. Bunu notlarımızın ileri kısmında kullanılacak ekipmanla ilgili bilgi verirken açıklayacağız.

Projelendirme Kazakistan’da 91 yılında yayınlanan GOST 26633 “Ağır – yük ve kum betonları” teknik şartnamesi şartlarını sağlayacak şekilde projelendirilmiştir.

 

Kaplama Betonu Teknik Özellikleri

Minimum proje eğilmede çekme mukavemeti ve beton sınıfı

Donma çözülme mukavemeti

Btb 4,4 (Ptb)\) (60)

150

 

 

Kaplama betonlarında tablodan da görüleceği gibi projelendirmede eğilmede çekme mukavemeti ve donma çözülme mukavemeti baz alınmaktadır. Eğilmede çekme mukavemeti 4.4 Mpa donma çözülme mukavemeti ise 150 kezdir.

İşlenebilirlik bilindiği gibi kaplama betonlarında çok önemli bir kriterdir. Seçilen makine tipine ve makinenin ilerleme hızına göre betonun slampı belirlenmektedir. Mümkün olduğunca aynı slampta beton temin edilmelidir. Bu çıkan işlenmiş betondan aynı proje kriterlerinin sağlanması açısından çok önemlidir. Projemizde dökülecek beton slump değeri 2-4cm arasında olacaktır. Mümkün oldukça aynı beton karışımını almak için kullanılacak beton santralleri Homojen Karışım Testine tabi tutulmaktadır. Su çimento oranı 0,50’yi geçmemelidir. Tercihen 0,43-0,45 arasında kalması tercih edilmiştir.

 

Kaplama betonlarında bir diğer kontrol edilen önemli ve donma çözülme mukavemetini belirleyen en etkin faktör olan betonun hava oranıdır. Beton üretiminde mutlaka hava sürükleyici kullanılmalı ve bu şekilde moleküler hale getirilen hava oranı % 4,5-5,5 oranları arasında tutulmuştur. Beton karışımı beton işleri başlamadan önce şantiyede yapılacak ve onayını takiben şantiye numuneleri alınarak gerekli mukavemet, donma çözülme test sonuçları kontrol edilmktedir. Beton karışımları GOST 27006 şartnamesine göre yapılmaktadır.

 

BETON KARIŞIMINDA KULLANILAN MALZEMELER

A- Kaba Agregalar: Kaba agrega olarak kırma taş veya kırma dere malzemesi kullanılmaktadır. Kaba agrega seçiminde aşağıdaki indikatörler göz önüne alınmıştır.

* Gradasyon ve nominal maksimum dane boyutu.

* Kirlilik oranı

* Dane Dayanıklılık mukavemeti

* Radyasyon ve sıhhi karekteristikleri

 

Şartnameye göre kaba agrega 2000-2800 kg/m3 yoğunluklu olacaktır. Kullanılan malzeme ile bu sağlanmaktadır. Beton karışımında kaba agrega ayrı fraksiyonlara ayrılarak kullanılmaktadır. Maksimum dane çapı 40 mm dir. 

agrega
Kaba agreganın kullanılacağı fraksiyonların % olarak oranları tabloya uygun olarak seçilmiştir.

Beton agregalarının da donma çözülme mukavemeti F 150 den az olmayacaktır.

B- İnce Agregalar: İnce agrega olarak doğal kum, kırılmış malzemeden elde edilen kum ve bunların karışımları (kırma taş kumu kütle olarak % 20 den az olmamak kaydıyla)

İnce agreganın seçiminde aşağıdaki indikatörler belirleyicidir.

 • Gradasyon

 • Kirlilik oranı

 • Dayanıklılık

 • Yoğunluk

 • Su emme oranı (kırma taştan elde edilen de radyasyon ve sıhhi karekteristikleri)

 

İnce agregada da ortalama dane özgül ağırlığı 2000 - 2800 kg/m3. aralığında olacaktır. Yol betonları için incelik modülü 1.0- 1.5 arasında olan ve 0.16 mm çapa kadar toz kil malzemenin oranının ağırlıkça % 20’yi geçmesine izin verilmez.

 

C- Su: Beton karışımında su aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır.

 • Beton karışımında kullanılacak malzemelerin yıkanması için

 • Betonun karışım suyu olarak

 • Beton katkı malzemelerinin sulandırılıp hazırlanması için (kullanılan katkı malzemesinin cinsine bağlı olarak)

Beton imalatında kullanılacak suyun GOST 23723 şartlarını sağlaması gerekmektedir.

 

KALİTE KONTROL KRİTERLERİ

Bitirilmiş beton kaplamaların sağlaması gereken kalite kontrol kriterleri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

 

 

Yapılacak kontroller

Sağlanması gereken Proje kriterleri ve tolarans değerleri

Yol aksındaki kot kontrolleri

-1. kategori yol

Her katman için her 100 metrede ±10mm, ölçümlerin en fazla % 10’unda maksimum sapma ±20 mm. Temeller için ±30 mm

Katmanların genişlik ölçümleri

Her katman için her 100 metrede

± 5mm, ölçümlerin en fazla % 10’unda maksimum sapma ±10 mm. Temeller için ±15 mm

Her katmanın kalınlığı:

-1. kategori yol

Her 100 m de üç ölçüm 1сm, ölçümlerin en fazla % 10’ unda maksimum sapma -1.5 cm.

Çapraz eğimler her katman için :

-1. kategori yol

Her 100 m’de 2 ölçüm +(-)0.005, ölçümlerin en fazla % 10 unda maksimum sapma ± 0.010

Yüzey düzgünlüğü – boyuna yönde üç metrelik mastarın altında kalan açıklık (enine yönde tüm şerit genişliğince):

-profilometer ile pürüzsüzlük ölçümü

-1. kategori yol

Her kademe için her yüz metrede 20 ölçüm. İzin verilen açıklık 3-5mm (5mm), ölçümlerin en fazla % 5’inde maksimum sapma 6 mm (10mm)

- her kademede her şerit için boyuna istikamette (iki sensor uyarısından daha az olmalıdır.)

 

BETONUN DÖKÜLMESİ

Yol betonu dökümünde kayar kalıplı beton finişerleri kullanılacaktır. Yolun genişliği iki şerit ve ara ve dış banketler toplamda 9,25 metredir. Bu genişlik tek seferde Wirtgen SP 1200 beton finişeri kullanılarak dökülecektir. Beton finişeri ile yapılacak uygulamalar şöyledir.

 • Kamyonla getirilen betonun finişerin önüne boşaltılması;

 • Finişher önündeki betonun lastik tekerlekli ekskavatör vasıtasıyla finişerin çalışmasını kolaylaştıracak şekilde ön dağıtımının yapılması (gerekiyorsa);

 • Finişer vasıtasıyla betonun yüksek hızlı vibratörlerle vibre edilerek sıkıştırılıp istenen 25 cm kalınlıkta yerleştirilmesi;

 • Enine dowel barların vibrasyonla yerleştirilmesi (finisher üzerindeki otomatik ekipman vasıtası ile);

 • Boyuna Tie barların vibrasyon ile yerleştirilmesi (finisher üzerindeki otomatik ekipman vasıtası ile);

 • Betonun yüzeyinin düzeltilmesi ve perdahlanması;(finisher üzerindeki otomatik ekipman vasıtası ile);

Betonun finişerle serim ve perdah işleminden sonra daha arkadan gelen ikinci bir tekstür ve kür makinesi (TCM 1800 Wirtgen) ile yüzeyi enine pürüzlendirilecek ve parafin esaslı kür malzemesi ile kaplanacaktır.

 

ALT YÜZEY HAZIRLIĞI

Beton kaplama altında proje gereğince çimentolu bağlayıcılı Temel Tabakası uygulanacaktır. Söz konusu tabaka 18 cm kalınlığında olup 4% çimento içerikli kırılmış elenmiş agregadan oluşacaktır. Beton kaplama altında yer alan Çimentolu Temel Tabakası rigid bir tabaka olacaktır ve üzerine gelecek beton kaplamaya yapışması nedeniyle beton kaplamanın serbestçe büzülmesine imkan tanımayacaktır. Bu tip bir yapışma sonucunda beton kaplamanın üst yüzeyi serbestçe büzülürken alt yüzeyde büzülememekten ötürü çatlaklar meydana gelebilecektir. Söz konusu çatlakları önlemek üzere iki katman arasına yapışmayı önleyici (Bond Breaker) poliethilen (jeomembran) serilmektedir.

 

BETON KARIŞIMININ HAZIRLANMASI

Kaplama betonları için 2 adet 170m3/saat kapasiteli beton santrali kurulmuştur. Proje şartnamesi uyarınca +20 derece hava sıcaklığının altındaki günlerde karışım maksimum 60 dakika taşınabilecektir. +20 - +35 dereceleri arasındaki hava sıcaklıklarında taşıma süresi maksimum 30 dakika ile sınırlandırılmıştır. Açıklanan sınırlandırmalar dikkate alınarak 112 Km lik yol güzergâhındaki beton kaplamanın serilmesi için söz konusu santraller projenin 28, 50 ve 77. kilometrelerinde üç değişik yerde konuşlandırılacaktır. Her iki santral aynı yerde kurulu olacak, aynı su ve aynı agrega beslemesi ile çalışacak. Birisinin arıza yapması durumunda diğeri beslemeye devam edecek ve beton dökümünde istenmeyen duraksamaların önüne geçilecektir.

Beton karışımında agrega karışım yüzdesi ±2% lik bir zarf aralığında, çimento, su ve katkı malzemeleri ise ±1% lik bir zarf aralığında gerçekleşecek şekilde beton santralleri kalibre edilecek ve kontrol altında tutulacaklardır. Slump hedef değeri olan 2-4cm'yi elde edebilmek için yapılan beton karışımları beton santrallerinin kapasitelerinde bir düşüşe neden olmaktadır. Sebebi ise, hemen hemen kuru karışım şeklinde olan beton santralin mikserinde daha uzun karışım süresi gerektirmektedir. İkinci olarak santralde kuru karışım çok aşırı zorlanma sebebi ile fazla amper çekmektedir. Bu nedenle mikserde bir seferde karıştırılan m3 miktarı düşük tutulmak zorunda kalınmaktadır. Bunu önleyebilmek veya minimuma indirebilmek için santrallerde twin shaft yatay çift mikserli kazanlar kullanılacaktır. Boşaltma ağızları kuru karışımın kolay boşalacağı şekilde dizayn edilmiştir.

beton
Beton karışımın hazırlanma şeması

 

BETON KARIŞIMININ TAŞINMASI

Beton karışımları santrallerden döküm yerlerine damperli kamyonlar ile yukarıda verilen zaman aralığında taşınacaktır. Karışımın kamyonlara yüklenmesi esnasında segregasyona sebebiyet vermemek için mikser çıkış ağzı ile kamyon damper arasındaki mesafe maksimum 1.5m olacaktır. Karışımı taşıyan kamyonlar çalışma süresince kesin takip altında tutulacak olup karışımın sahaya ulaşmasında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir.

 

BETONUN SERİLMESİ VE EKİPMAN SEÇİMİ

Beton dökümü 25 cm kalınlık tek seferde serilerek 9,25m eninde döküm yapılmaktadır. Bunun için daha önce bahsedildiği gibi Wirtgen SP 1200 beton finişeri kullanılmaktadır (ekipman 12 metreye kadar genişlikte çalışabilmektedir). Bağlantı yolları ve diğer geçişlerde 5m 6 m gibi değişik enlerde kaplama uygulamaları olacaktır. Bunlarda da Wirtgen SP 500 finişer kullanılmaktadır. (Bu makinede 7.5 m genişliğe kadar çalışabilmektedir.) Projede hem şerit ayrımında ortada boyuna tie bar yerleştirilmekte hem de her beş metrede bir enine dowel barlar yerleştirilmektedir. İki yöndeki donatı yerleştirilmesi içinde kullanılan finişerlere bağlı DBI (Dowel bar inserter aparatları kullanılmaktadır.) Aşağıdaki kesitten de görüleceği gibi kotunda hazırlanmış çimentolu temel üzerine 25 cm beton dökümü için finişer hazırlanmaktadır. Finişer ofset çubukları çakılarak üzerine gerilen telle kot ve istikamet alınarak ilerlemektedir. Beton dökümü sırasında sürekli ölçüm ekibi ofset tellerinin kotlarını kontrol altında tutmaktadır.

beton-yol
Damperli kamyonlarla taşınan beton finişerin önüne dökülecektir.

 

Finişerin kendi küreği ile sağa sola yayılarak işlenebileceği şekilde finişerin ana kaplama kalıbının önüne getirilerek burada yüksek hızlı ve dönüş hızları ve konumları beton kalınlığına göre ayarlanmış vibratörlerle vibrasyon yapılmaktadır. Daha sonra ana kalıbın altından geçerken kotunda serilip düzgün yüzeyi hazırlanmaktadır. Ana kalıbın gerisinden gelen dowel bar inserterlar kullanılarak demir çubuklar enine ve boyuna yönlerde otomatik olarak betona batırılacaktır. (Bunu yaparken enine olan donatılar ekipmandaki zincir bant vasıtası ile 9.25 enine taşınacak ve hafif bir vibrasyon verilerek hidrolik olarak aşağı inip betona gömülecektir. Boyuna olanlarda elle beslenerek yine hidrolik olarak batırılacaktır) Bu işlemden sonra hemen arkadan gelen salınım yapan (sağa sola hareket eden) kiriş vasıtası ile betonun donatı batırılırken bozulan yüzeyi tekrar düzeltilmektedir. Finişerin en arkasında ise süper smooter (süper düzeltici) olarak adlandırılan hem ileri geri hem de yana doğru ayarlanabilen hızla hareket eden makinenin de yürümesi ile birleşince dairesel olarak betonun yüzüne perdah yapan bir aparatla betonun yüzü tamamen pürüzsüz hale getirilmektedir.

Finişerin döküm hızı teknik olarak 2.0 m/ dakikalara kadar çıkabilmektedir. Ancak saha uygulamalarında bu 0.5 ile 1,1 m aralarında olabilmektedir. Çünkü her projede değişik uygulamalar yapılmaktadır. Örneğimizdeki Kazakistan projesinde iki yönlü donatı batırılması hızı etkilemektedir. Bu işlem çok hızlı yapılamamakta ve batırma işleminde tekrar bozulan yüzeyin düzeltilmesi ve en önemlisi buralarda donatı etrafında hava boşluğu kalmaması için yavaş gidilmelidir.

 

YÜZEYİN PÜRÜZLENDİRİLMESİ VE KÜR UYGULANMASI

Yüzey pürüzlendirilmesi yüzey suyunun drenajını kolaylaştırmak ve fren mesafelerini azaltmak için uygulanmaktadır. Uygulama iç kenardan dış kenarlara doğru veya dever olan yerlerde buna uygun olacak şekilde dıştan içe doğru uygulanmaktadır. Pürüzlendirme 3-5mm derinlikte yapılmaktadır. Pürüzlendirme ve kür uygulaması için aşağıda fotoğrafı görülen Wirtgen TCM 1800 tekstür ve kür makinesi kullanılmaktadır.Bu makine yine aynı ofset çubukları ve kot tellerini kullanarak kot ve istikametini ayarlamaktadır. Belli mesafe finişerin gerisinden gelir. İkinci fotoğrafta görüldüğü gibi proje kriterine göre seçilen yönde enine veya boyuna fırça ile betonun yüzüne pürüzlendirme yapar. Bu işlem için projeye göre makine siparişinde fırça izlerinin ara ölçüleri, derinliği gibi detaylara göre üretim talep edilmektedir. Aynı ekipmanla fırça ile pürüzlendirmeden sonra betonun yüzeyine parafin esaslı su ile inceltilmiş karışım boşluk kalmayacak şekilde püskürtülür. Kür uygulaması +20derece altındaki hava sıcaklığında 400gr/m2 +20 derecenin üstündeki hava sıcaklıklarında ise 600gr/m2 olarak 20-30 dakika aralıkla ile 2 defa uygulanacaktır. Bundaki amaç; betonun üzerinin film tabakası ile kaplanarak ilk priz sırasında suyunu kaybetmesini önlemektir. Bu şekilde betona kür uygulayıp hidratasyon ısısı yükseldiğinde su kaybı önlenerek yüzeyde oluşacak çatlakların önüne geçilmektedir.

wirtgen
Pürüzlendirme ve kür uygulaması için Wirtgen TCM 1800 tekstür ve kür makinesi kullanılmaktadır.

 

DERZLER

Beton yol projesinde boyuna her 5 metrede bir derz teşkil edilmektedir. Bundaki amaç ısı değişimlerinden olacak büzülme ve genişlemeleri almaktır. Gün sonlarında ise genleşme derzleri yapılacaktır. Genleşme derzlerinde dowel barların açıkta kalan ve takip eden serim gününde kapanacak olan uçları dowel cap'ler ile kaplanacak ve dowel barların bir taraflı serbest hareketi sağlanacaktır. Boyuna derzler her zaman yol aksına denk gelecek şekilde teşkil edilmelidir. Bu nedenle 3.75 şeritleri ayıracak şekilde teşkil edilecektir. Ayrıca çalışma sırasında vardiye bitimlerinde veya 2-3 saatten uzun sürecek ara duraklamalarda yapı derzleri teşkil edilecektir. Tabii bunlarda projede gösterilen derz yerlerine denk gelecek şekilde olacaktır. Bu proje için 5 metre derz aralığı seçildiğinden buralara denk getirilecek, rastgele yerde duraksama yapılmayacaktır. Yeni dökülen betonda hava şartlarına ve betonun piriz alma zamanına göre değişiklik göstermekle birlikte 6-12 saat arasında ilk kesimleri yapılarak her 5 metrede bir enine derzler ve iki şerit arasına gelen boyuna derzler teşkil edilmektedir. Bu kesimde, kesim derinliği beton kalınlığının 1/ 3 ünden az olmayacaktır. Kesim için 3-4 mm kalınlıkta elmas uçlu çelik kesme diskleri kullanılmaktadır.

Betonda hidratasyon ısısı yükseldiğinde bu kesim yapılan yerlerden çatlayacak ve bu şekilde istenmeyen rastgele bir çatlağın önüne geçilecektir. Beton kaplamalarda anolarda maksimum en boy oranı 1,5 olarak projelendirildiğinden 5 metrede bir yapılan kesimle oluşturulan anoların ölçüleri 5*9,25 m olacağından şerit ortası olan 3,75 m den de aynı şekilde hemen kesim yapılması gerekecektir. Bu durumda oluşacak anolar 4.50*5 m olacaktır. Günlük ısı değişiminin 12° C Dereceden fazla olduğu durumlarda ve kış şartlarında dökülen pirizini almış betonlarda daralma derzlerinin kesilmesi önerilmez.

 

DERZ DOLGU YAPILMASI

Beton dökümünden sonra priz alır almaz ilk kesimleri yapılan ve kesim yapılan yerden çatlaması sağlanan betonun en az 20 gün mukavemet almasından sonra derz dolgusu için tekrar kesim yapılarak yaklaşık 4 cm derinliğinde 12 ~ 15 mm genişliğinde derz dolgu için bir odacık oluşturulur. Üst kenarları keskin olduğundan daha sonra kırılmasın diye üçüncü bir işlemle pahlandırılır. Bundan sonra temizliği basınçlı su ve hava ile yapılıp kurutularak derz dolgusuna hazır hale getirilir. Derz dolgu yapılmadan önce ortam ve dolgu yapılacak derzler iyice temizlenip yıkanıp kurutulur. Ve daha sonra derz dolgu odacığına biraz daha büyük çapta yuvarlak fitil yerleştirilir. Karşılıklı iki kenarına derz dolgunun betona yapışmasını sağlayan primer astar sürülür. Bundan sonra dolgu işlemine başlanır. Derz dolgu için sıcak veya soğuk uygulamalı tip poliüretan esaslı çift komponentli, dış etkilere ve yakıt dökülmesine dayanıklı dolgu malzemesi kullanılarak derz dolgu yapılır. Soğuk uygulama için özel yapım el tabancaları kullanılır.

Sıcak derz dolgusu uygulamasında aşağıda fotoğrafları gözüken CRAFCO ekipmanı kullanılmaktadır. Bu uygulamada ekipmanın eritme haznesine katı haldeki derz dolgu malzemesi doldurulur. Ekipman kendi içindeki mazotla çalışan brülör sistemi ile derz dolgu malzemesini 125-150 derece arasında eriterek bu ısıda tutar. Üzerine akuple pompası vasıtasıyla erimiş derz dolgu malzemesini hortuma basınçla verir, hortumun ucunda operatör tarafından kumanda edilen ve üzerinden açılıp kapatılabilen tabanca ile derz dolgusu yapılır. Bu ekipmanların kendisi yürüyebilen ve çekilebilen iki ayrı tipi kullanılmaktadır. Derz dolgusundan sonra kuruması için birkaç saat üzerinden trafik geçmemesine özen gösterilmelidir.

 

YAPIM AŞAMASINDA YOLDA ARANACAK PÜRÜZLÜLÜK KRİTERLERİ (mm)

 

Yol kategorisi

Mükemmel

İyi

Yeterli

Yetersiz

I

<1.5

1.5-1.8

1.81-2.2

2.2>

II

<1.7

1.7-2.0

2.01-2.4

2.4>

III

<3.2

3.2-3.7

3.71-4.2

4.2>

IV

<3.6

3.6-4.2

4.21-4.8

4.8>

V

<4.2

4.2-4.8

4.81-5.6

5.6>

 

Yorumlar

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap

İLGİLİ HABERLER