İnşaat ve iş makineleri sektöründe yaşanan gelişmeleri, 27 yıldır hiç ara vermeden okuyucularına aktaran Makina Market, hala ilk sayıdaki heyecanı ile yayın hayatını sürdürüyor.
Abonelik Formu
Abonelik Formu

İŞİM, üyeleriyle olan bağını komiteleri ile güçlendiriyor

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu, yeni dönem çalışmaları kapsamında başkan yardımcılarına bağlı komiteler kurduklarını söyledi. Komitelerin başkan yardımcıları liderliğinde faaliyetlerine başladığını belirten Saraçoğlu “Her komitenin belli hedefleri var ve bu hedefleri gerçekleştirmek için eylem planları oluşturuldu” dedi.

Ayşe SARAÇOĞLU – İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı

İş ve inşaat makineleri sektörünün çeşitli alt dallarında ihtisaslaşmış ve yerli ürün üreten firmalardan oluşan İŞİM Kümelenmesi, firmaların pazara girişlerini hızlandırmak, bilgiye çabuk ulaşmalarını sağlamak, finans elde etmeleri konusunda yol göstermek ve ihracat potansiyellerini arttırmak için çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. OSTİM’de kurulan ilk kümelenme olma özelliğini taşıyan İŞİM, 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında seçilen yeni yönetim kurulu ile başkan yardımcılarına bağlı 3 ayrı komite oluşturdu. Makina Market olarak bu komitelerle yol haritasını belirleyen İŞİM’in Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu ile başkan yardımcıları Harun Arab ve Murat Mehmet Kadıoğlu ile görüşerek, oluşumun yeni dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi aldık.

Ayşe Hanım, geçtiğimiz aylarda düzenlenen 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile kümelenmenin yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildiniz. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

Son iki dönem kümelenmenin yönetim kurulunda görev aldım ve bu süreçte çalışma gruplarında aktif rol üstlendim. Yönetim kurulunda görev aldığım ilk dönemde başkan yardımcılığı yaptım ve yönetim kurulu başkanımızın görevi sonlanınca yeni başkan seçilene kadar vekilen başkanlık görevini yürüttüm. Bu süreçte İŞİM Kümelenmesi’nin işleyişi hakkında bilgi sahibi oldum. Sektörümüzün büyümesi ve daha ileriye gitmesi bu sektörde çalışan tüm işletmelerin sorumluluğudur, şahsım ve firmam adına bu sorumluluğu yerine getirmek için görev aldım. Üye firmalarımızın hepsinin zamanları elverdikçe yönetimde görev almaları gerektiği kanısındayım.

İŞİM Kümelenmesi’nde başkanlık yaptığınız dönemde ne gibi yenilikler ve değişiklikler göreceğiz?

İŞİM Kümelenmesi’nin yeni çalışma döneminde 3 başkan yardımcısı görev alıyor. Her başkan yardımcımıza bir komite bağlandı. Bu komiteler başkan yardımcılarımızın liderliğinde çalışmalarını yürütmeye başladılar. Her komitenin belli hedefleri var ve bu hedefleri gerçekleştirmek için eylem planları oluşturdular. İŞİM Kümelenmesi, devlet desteği ve özel sektör iş birliği sayesinde kendi kendine yetebilen, dışa bağımlılığı azalmış, yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarında paydaş görevi üstlenebilen bir oluşum oldu. Bu doğrultuda birçok kamu kurumu ile görüşüyor, saha ziyaretleri gerçekleştiriyor ve üretici firmalar ile kurumları bir araya getiriyoruz. Uluslararası bilinirliğin arttırılması ve iyi örneklerin kümeye kazandırılması noktasında 650.000€ bütçeli 3 AB projesi tamamlandı. Başarılı proje çalışmaları neticesinde İŞİM, Avrupa Komisyonu tarafından Bronz Markalı Küme olarak tescil edildi. Bu dönemde ise gümüş marka almayı hedefliyoruz.

İŞİM’in yeni döneminde öncelikli çalışmalar neler olacak?

Kümelenmemizin ana amacı; firmaların pazara girişlerini hızlandırmak, bilgiye çabuk ulaşmalarını sağlamak, finans elde etmeleri konusunda yol göstermek, ihracat potansiyellerini arttırmak, ülke ekonomisini yukarıya çekmeleri için birbirleri ve diğer kuruluşlar ile sistematik olarak el ele çalışmalarını sağlamak. Bu doğrultuda yola çıkan Küme Tanıtım ve Organizasyon Komite grubu, şu an yürürlükte olan dördüncü UR-GE projemiz kapsamında seminerler ve danışmanlık programları düzenlenmeye özen gösteriyor. Ayrıca yurt dışı fuar ve B2B’ler organize etmeyi de sürdürüyor. Kümenin Kamu İlişkileri Komitesi, gerçekleştirdiği ziyaretlerle kamusal alımların yerli üreticilerimize ve küme üyelerimize yönlendirilmesi için iş birliği faaliyetleri düzenliyor. Komite şu ana kadar; Devlet Malzeme Ofisi, Eti Maden, İç Anadolu Belediyeler Birliği, Karayolları, DSİ, TTK, Sumitomo gibi kurumlarla görüştü ve bu görüşmeler yeni dönemde de devam edecek. Küme Üyelik Komitesi ise üye ilişkilerini geliştirmek ve iş birliklerini güçlendirmek için düzenli olarak üye firmalara ziyaretler gerçekleştiriyor. Sosyal etkinliklerle üyeleri bir araya getirmeyi planlayan komite, potansiyel firmaları kümeye eklemek için de çaba sarf ediyor.

Yeni dönemde yurt içi ve yurt dışıyla ilgili iş birliği plan ve programlarınız neler olacak?

Ur-Ge’de yer alan firmalarımızın ihracatını geliştirmek, verimliliklerini arttırmak, yönetim becerilerini daha üst seviyeye taşımak adına çeşitli eğitimler ve seminerler düzenliyoruz. Ayrıca üye firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda da küme geneli eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Pandemi sebebiyle yapamadığımız yurt dışı fuar ziyaretleri ve B2B görüşmelerini de bir an önce tamamlama niyetindeyiz. Uzun vadede ise İş ve İnşaat Makinaları zirvesi düzenlemeyi hedefliyoruz.

İş ve inşaat makineleri sektörünün bugününü nasıl yorumluyorsunuz? Genel olarak değerlendirdiğinizde 2021 nasıl bir yıl oldu?

Pandemi birçok sektör gibi iş makineleri sektörünü de olumsuz etkiledi. Ancak son veriler sektörün toparlandığını ve iş hacmini arttırdığını gösteriyor. 2019 yılında inşaat ve madencilik makineleri ihracatı 1.346 milyon dolar iken 2020 yılında bu rakam 1.289 milyon dolara geriledi. 2021 yılında ihracatın 1.593 milyon doların üstüne çıktığı görüldü. Bu da sektörümüzün toparlandığı ve iş hacmini arttırdığını gösterdi. 2022 yılı rakamlarının geçen seneki ihracatın üzerinde olacağı beklentisindeyiz ve bu doğrultuda kümelenme olarak gerekli çaba ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Harun Bey ve Murat Bey, kümelenmenin yeni döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüteceksiniz. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Harun Arab: Yönetim Kurulu olarak öncelikli görevimiz uyum ve ortak akıl ile üyelerimize fayda sağlamak. Yani bizim işimiz; üyelerimizin ihtiyaç duyduğu konularda eğitimler düzenlemek, uzman isimlerle tecrübe aktarımı gerçekleştirmek, kamu kurumları ile ortak çalışmalar yürütmelerini sağlamak, yerli üreticilerimizi güçlendirmek ve STK’lar ile çalışarak güç birliği oluşturmak.

Harun ARAB – MST Başkan Yardımcısı

Murat Mehmet Kadıoğlu: Görev icabı sanayi çalışanlarıyla iç içeyim bu da onların ihtiyaç, öneri ve istekleri hakkında bilgim olmasını sağlıyor. Tam da bu amaç çerçevesinde oluşturulan İŞİM Kümelenmesi’ndeki yeni görevim sektör ihtiyaçlarına yönelik çözüm arama, çözüm önerilerini en yetkili kurumlara aktarabilme ve firmaların iş potansiyellerini arttırabilme şansı verdiği için beni mutlu ediyor.

İŞİM Kümelenmesi’ndeki görevinizin sorumluluk alanlarını öğrenebilir miyiz?

Harun Arab: Kümede başkan yardımcılığı görevimin yanında Kamu-STK-Finans sektör Komite başkanlığını da yürütüyorum. Bu kapsamda çeşitli kamu kurumları ile toplantılar düzenlemek, üyelerin sorun ve taleplerini gündeme taşımak benim görevim. Elbette bunlarla beraber; üyelerimizin faaliyet alanlarını kapsayan bakanlıkların ve resmi kurumların ilgili birimlerini ziyaret ederek bilgi edinmek, edindiğim bilgileri gerekli yerlere aktarmak ve sektörümle ilişkili olan STK’lar ile koordinasyon sağlayarak iş birlikleri kurmak gibi çalışmalar da yapıyorum. Gelecek planlarımda ise finans kurumlarının sundukları kredi ve avantajlar hakkında üyelerimizi bilgilendirerek, onları doğru kaynaklara yönlendirmek için toplantılar düzenlemek var. Malum uygun krediye ve finansa ulaşmak artık çok zor, bizler de bu noktada üyelerimize özel çalışmalar yapma misyonunu görev edinme adımı atacağız.

Murat Mehmet KADIOĞLU – Pi Makina Başkan Yardımcısı

Murat Mehmet Kadıoğlu: Yeni yönetimde ‘Üye İlişkileri Komite Başkanı’ olarak görev alıyorum. Komite olarak görevlerimiz; mevcut ve potansiyel üye firmalarla sürekli iletişim içerisinde bulunarak onların istek, öneri ve sorunlarını dinlemek, bunların değerlendirilmesi ve çözümü için gerektiğinde diğer komitelerle iş birliği kurmak ve gerekli durumlarda yönetim kuruluna aktarmak. Ayrıca mevcut üye ziyaretlerinde bulunarak beklentileri dinlemek, ihtiyaçlarını tespit etmek, küme içerisindeki firmaların birbirleri ile olan ilişkilerini iyileştirme çalışmalarını yapmak da bizim görevimiz.  Bütün bunların yanında üye firmalarımızın faaliyet alanları, iş yapma kabiliyetleri ve potansiyellerinin detaylı yazıldığı web sayfasının üye firmalarca etkin kullanılmasını sağlamak ve kümeye üye firma sayısını arttırmak gibi çalışmalar da yapıyoruz.

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ÖNCEKİ HABER

Özka Lastik, Turquality desteğiyle yurtdışı hedeflerine ivme kazandırıyor

SONRAKİ HABER

Düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans: Bobcat T40.180 SLP

BENZER HABERLER
Devamını Oku

İnşaatın yapıtaşı: “Beton”

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremle birlikte bina ve zemin konuları, önemli gündem başlıklarında yerini aldı. Makina Market olarak, Türkiye…
Total
0
Share